Zopár tipov ako psychicky zvládnuť aktuálnu situáciu

Nedávno sa ku mne na Facebooku dostala zaujímavá myšlienka: Nie je problém, ak je loď vo vode, problém začína, keď sa voda dostane do lode… To je na úvod k aktuálnej situácii veľmi trefná myšlienka. Nedokážeme ovplyvniť vonkajšie okolnosti, môžeme však ovplyvniť to, ako na nás pôsobia, alebo či nás prevalcujú, čím naplníme svoje srdce a myseľ.

Krízu definuje psychológia ako prechodný stav vnútornej nerovnováhy spôsobený kritickými udalosťami alebo takými životnými udalosťami, ktoré vyžadujú zásadné zmeny a riešenia. Pandémia koronavíru takouto krízou je. Na začiatku mnohí ľudia odmietali čeliť hrozbe tejto situácie a pokúšali sa ju zľahčovať alebo popierať. Podobne aj na úrovni mnohých štátov. Našťastie, v súčasnosti sme sa k jej riešeniu postavili čelom a pristúpili k mnohým tvrdým opatreniam, ktoré podľa expertov môžu situáciu značne zlepšiť a zamedziť nesmiernym škodám na zdraví, ľudských životoch, ale i ekonomike. Na druhej strane tieto tvrdé opatrenia prinášajú vysoké nároky na obyvateľov.

Čeliť pandémii, ktorú naša generácia doteraz nezažila a málokto niečo také čakal, je naozaj veľká výzva. Jej sila a ťaživosť narastá aj vzhľadom k množstvu informácií, ktoré sa k nám dostávajú a nie sú to len fakty z novín a televízie, ale aj rôzne statusy, komentáre na sociálnych sieťach, kde ľudia zdieľajú často bez uváženia svoje pocity, dojmy, a častokrát aj mnohé informácie, ktoré sú bulvárne, polopravdivé alebo aj nepravdivé. Pandémia okrem existenčného ohrozenia prináša aj výraznú psychickú záťaž spôsobenú negatívnymi informáciami, strachom o zdravie a život seba a blízkych, úzkosťou, ale aj ponorkovou chorobou z izolácie a neistotou. Častokrát naša panika narastá vďaka rozhovorom s ľuďmi, ktorí sú citliví, vystrašení, vymieňame si mnohé dohady a neoverené informácie alebo katastrofické scenáre.

Z hľadiska duchovného života prináša kríza okrem ohrozenia i príležitosť k rastu. Vzali nám síce naše istoty i možnosť stretávať sa na svätých omšiach, prijímať sviatosti, tráviť čas s blízkymi priateľmi, v spoločenstve. Na druhej strane túto situáciu môžeme prijať ako možnosť ísť na hlbinu, začítať sa do kvalitnej literatúry, čítať Bibliu, modliť sa. Príbehy obrátenia ľudí v nasadení životov sa už objavujú.

Jedným z pozitívnych dôsledkov je to, že kríza priniesla okrem potrebného zastavenia sa aj množstvo solidarity a zmobilizovala veľa zdrojov pomoci. Ľudskosť sa znovu kreatívne prejavuje na mnohých úrovniach – jednotlivci, organizácie, firmy i samosprávy. Či je to donáška potravín a liekov pre najohrozenejších, šitie a distribúcia rúšok alebo povzbudzovanie osamelých cez telefón, sociálne siete, ponuka online čítačiek, divadielok, aktivít pre deti. Činorodá práca, otvorenosť srdca pre druhých a aktívne ponúknutá pomoc môže byť efektívnym spôsobom, ako vykročiť z vlastnej úzkosti, a premeniť vlastné trápenie na niečo cenné.

Tipy ako zvládnuť situáciu

Ponúkam pár praktických tipov na zvládanie, možno sa zdajú triviálne, ale oplatí sa ich dodržiavať. Slnko a pohyb na vzduchu nevynechávajme. Doprajme si ho aspoň pol hodinu denne. Je to zdroj potrebného vitamínu D, ale aj povzbudzuje psychiku, podporuje vylučovanie tzv. hormónov šťastia. Je to dôležité aj pre deti. Samozrejme, choďme na vzduch tak, aby sme sa, pokiaľ možno, vyhli ľuďom. Ak sa nedá ísť von, vetrajme dostatočne, aby sme mali v domácnosti čerstvý vzduch. Je to dobré na psychiku aj na imunitu. Ti, čo môžeme, ostaňme čo najviac doma, buďme ohľaduplní voči zdravotníkom, šoférom a predavačom, ktorí z domu pracovať nemôžu. Venujme čas, keď sme dlhšie doma, úprave domácnosti tak, aby sme sa tam cítili čo najlepšie. Využime čas i na to, aby sme sa zbavili zbytočností a urobili si poriadok. Nastavme si rozumný denný režim.

Psychohygiena je aj o tom, akým aktivitám a správam venujeme svoj čas. Čo prijímame a čo dávame. To sa nám aj vracia. Nešírme statusy prinášajúce strach ani neoverené správy. Zdieľajme radšej tipy, čo robiť doma, aktivity pre deti, povzbudenia. Zavolajme osamelým príbuzným, najmä pre starších ľudí môže byť aktuálna situácia veľkým stresom a rozhovor aspoň cez telefón im môže pomôcť odviesť myšlienky iným smerom.

Boj s úzkosťou pomáha riešiť dobrá životospráva a psychohygiena. Patria sem pravidelný denný režim, dostatok spánku, pobyt na slnku a čerstvom vzduchu pri zachovaní opatrení. Z hľadiska psychohygieny je veľmi dôležité, ako volíme zdroje informácií, čo pozeráme, čítame. Počas izolácie doma dostávajú zabrať naše rodinné vzťahy a komunikácia, je ešte dôležitejšie riešiť problémy otvorene a včas, komunikovať svoje potreby a napĺňať si ich, buďme k sebe ohľaduplní, rešpektujme sa navzájom. Počas krízy je dobré rozložiť sily. Hovorí sa, že ak kráčame v tme, nemáme zastavovať. Treba si povedať, že táto kríza je dočasná. Povzbudzujme sa navzájom a dodávajme si nádeje. Ako kresťania by sme mali byť poslami nádeje. Je zrejmé, že pandémia môže oriniesť ohrozenie pre naše životy i životy našich blízkych. Riziko sa dá značne zmierniť dodržiavaním pravidiel. Na druhej strane nám pandémia pripomína, že nie sme pánmi vlastných životov a nikto z nás nevie, kedy príde jeho čas. Možno práve toto nedobrovoľné zastavenie a konfrontácia s vlastnou smrteľnosťou nám pomôže dozrieť a zmieriť sa so sebou, s Bohom, s realitou, v ktorej sa nachádzame. A to je veľmi cenný benefit. Prikladám známu modlitbu: “Bože, daj mi pokojnú myseľ, aby som prijal veci, ktoré zmeniť nemôžem. Daj mi silu, aby som zmenil veci, ktoré zmeniť môžem. A daj mi múdrosť, aby som rozlíšil jedno od druhého. “

Na záver však predsa podotknem, že je možné, že psychické problémy, ako sú depresie či úzkosti v aktuálnej situácii zosilnejú, to netreba podceňovať potrebu odbornej pomoci, prípadne užívať lieky podľa odporúčania lekára. S potešením sledujem, že mnoho psychológov, poradcov a terapeutov priložilo ruku k dielu a ponúka krízovú intervenciu a pomoc. Aspoň niekoľko užitočných kontaktov::

Liga pre duševné zdravie www.dusevnezdravie.sk

Národný ústav detských detských chorôb www.psycholog.nudch.eu

bude poskytovať online psychologickú podporu aj pre rodičov. V súvislosti so súčasnou situáciou ohľadom pandémie koronavírusu sme sa rozhodli poskytovať psychologickú pomoc nielen pre našich zdravotníkov, ale aj pre rodičov, ktorí trávia doma čas so svojimi deťmi a aj pre nich je táto situácia nová a ťažká. Do poskytovania opory sa ochotne zapojil celý tím psychológov, ktorí pracujú v nemocnici.

Internetová linka dôvery pre mladých ľudí www.ipcko.sk

Bezplatná Zelená linka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, na ktorej sú k dispozícii rodičom, ale aj tínedžerom v krízových situáciách: 0800-864-8333 ( od 9:00 – 18:00), Email: koronavirus@vudpap.sk (nonstop), Telefonická Linka podpory: 02/ 4488 1649 (od 9:30 do 14:30 hod.). • Poskytované bude poradenstvo sociálneho mediátora, prípadne psychologická a špeciálnopedagogická intervencia. • Odborníci ústavu poradia ako vzniknutú situáciu vysvetliť nielen zdravým (intaktným) deťom, ale aj deťom so zdravotným znevýhodnením alebo špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva v Púchove v čase prerušenia svojej prevádzky zriadilo kontaktnú emailovu adresu, ktorú môžete využiť na konzultácie a poradenstvo : poradna.puchov@gmail.com. K dipozícii Vám budú odborní zamestnanci centra – psychológovia, špeciálni pedagógovia a sociálny pedagóg. Okrem poradenstva budú poskytované aj odkazy na užitočné internetové stránky, prípadne kontakty na iných odborníkov.

Otázka psychického zvládania krízy, úzkosti z choroby je veľmi dôležitá a je potrebné hľadať efektívne spôsoby ako aktuálnu situáciu zvládať. Nie je hanbou vyhľadať pomoc psychológa. Pre anglicky hovoriacich ponúkam tento tip kolegu Vlada Hambálka z Coachingplus.

Coping with Coronavirus Anxiety and More. Live with Dr. Dawn-Elise Snipes

Link na web, ktorý sme vytvorili ako informáciu pre rodičov. Obsahuje linky, kde sa môžu rodičia obracať ohľadom psychologickej podpory.

http://psycholog.nudch.eu/index.php/podpora-koronavirus http://psycholog.nudch.eu/…/podpora-k…/psychologicka-podpora

Článok bol spracovaný pre časopis Slovo+