Curriculum vitae

Titul, meno, priezvisko: Mgr. Lucia Drábiková, PhD.
Email: lucia.drabikova@nrsr.sk
Dátum narodenia: 1977
Rodinný stav: vydatá, 3 deti

Vzdelanie
10/2005 – 02/2011- Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Sociálna a pracovná psychológia, denné doktorandské štúdium
09/1997 – 06/2002 – Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Psychológia, magisterské štúdium

Prehľad zamestnaní
od 2/2019 – Fórum života, Bratislava, krajská koordinátorka projektov Medzigeneračná solidarita a podpora ľudskej dôstojnosti a Sviečka za nenarodené deti
od 1/2019 – Centrum pomoci pre rodinu, Piešťany, riaditeľka pobočky
3/2018 – 12/2018 – Centrum pomoci pre rodinu, Piešťany, Trnava, psychologička
od 12/2017 – poslankyňa Trnavského samosprávneho kraja za okres Piešťany
6/2017 – 1/2018 – ON Semiconductor, Piešťany, analytička
5/2014 – 6/2017 – Materská a rodičovská dovolenka – Mária Lucia, nar. 2014
1/2014 – 4/2014 – Centrum pomoci pre rodinu, Trnava, psychologička
12/2012 -12/2013 – Trnavská arcidiecézna charita, Centrum pomoci človeku, sociálna poradkyňa
9/2012 – 1/2013 – Televízia Karpaty, Piešťany, vedúca produkcie
5/2011 – 7/2012 – Trnavská arcidiecéza, PR manažérka, hovorkyňa
3/2011 – 4/2011 – Detský domov Piešťany, dobrovoľníčka
8/2010 – 02/2011 – Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, denné doktorandské štúdium
2/2006 – 8/2010 – Materská a rodičovská dovolenka – Viktória, nar. 2006 a Jakub, nar. 2007
10/2005 – 02/2006 – Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, denné doktorandské štúdium
4/2005 – 10/2005 – Slovenská humanitná rada, psychologička
5/2004 – 3/2005 – Fórum pre verejné otázky, manažérka
10/2002 – 12/2003 – Rada mládeže Slovenska; manažérka pre regionálne rady a mládežnícku politiku

Publikačná činnosť:
http://pnky.sk/blogy/lucia-drabikova, https://luciadrabikova.blog.sme.sk/
www.bezhranicna.sk, zastolom.sk, cestaplus.sk, časopis Miriam
Rádio 7, Bratislava, diskusná relácia Poradňa nielen pre ženy (20 relácií)

Iné skúsenosti:
9/2011 – 06/2014 – Vysoká škola sv. Alžbety, externá školiteľka diplomových a bakalárskych prác
09/2012 – 04/2014 – SZČO, poradenská činnosť
12/ 2009-8/2010 – Poradňa Alexis, konzultantka, poradenstvo v súvislosti s tehotenstvom
2001 – Denná psychiatrická nemocnica Hestia, Bratislava – Odborná psychologická prax
2002 – Denné sanatórium OZ Most, dobrovoľníčka, práca s psychiatrickými klientmi, Bratislava
2000 – 2002 – Linka detskej istoty pri UNICEF, konzultantka

Ďalšie vzdelanie

2019 – Rodina a rozvod II., Bratislava, Coachingplus
2019 – Rodina a rozvod I., Žilina, Coachingplus
2018 –  FamilienBrett, Rodinná doska, diagnostická a terapeutická metóda, Bratislava, Kvapka – Centrum pre rodinu
2018 – Zručnosti poradenskej práce s párom a rodinou, Bratislava, Coachingplus
2014 – Pomáhajúci vzťah – Prenos a protiprenos, Bratislava, Coachingplus
2012 – 2014 – Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch, 2- ročný poradenský výcvik, Bratislava, Coachingplus
2005 – 2006 – Pastorálna psychológia, Trnava, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity 
2004 – 2005 – Kresťanstvo a filozofia, základy práva, Bratislava, Spoločenstvo Ladislava Hanusa 
2003 – Youth policy, Manchester, British Council
2003 – Mládežnícka politika v Bavorsku, Mníchov, Rada mládeže Slovenska
2002 – Cyklus školení o Európskej únii, Senec, SAIA
2000 –  Arteterapia, Praha, Pražská psychoterapeutická fakulta
2000 – Krízová intervencia pre obete domáceho násilia, Bratislava, Aliancia žien Slovenska 
2000 – Telefonická krízová intervencia pre deti a mládež, Bratislava. Linka detskej istoty pri UNICEFe 

Znalosť cudzích jazykov
anglický jazyk – pokročilá
nemecky – pasívne

Mgr. Lucia Drábiková, PhD