homepage

Moje piliere

 

1. Boj proti korupcii – bojovala som za záchranu piešťanského letiska

 

2. Odbornosť – roky pracujem v sociálnej oblasti a vzdelávaní

 

3. Kresťanské hodnoty – členka Fóra života, podporujem ochranu života a pomoc najviac ohrozeným​

Moje priority

– kvalitný a efektívne nastavený systém sociálnej a zdravotnej starostlivosti najmä v oblasti pomoci dlhodobo chorým, starým a umierajúcim

– dostupné poradenstvo a odľahčovacie služby pre rodiny i jednotlivcov v náročných situáciách, finančné príspevky rodinám s deťmi, tehotným ženám

– kvalitné školstvo, podpora všestranného rozvoja mládeže, podpora detských a mládežníckych organizácií

– šport dostupný pre všetky deti – aby malo každé dieťa bez ohľadu na sociálnu situáciu počas povinnej školskej dochádzky možnosť sa naučiť plávať, korčuľovať, bicyklovať a lyžovať

– dôstojné podmienky, zvýšenie miezd a sociálne istoty pre zdravotné sestry, opatrovateľky, učiteľov, sociálnych pracovníkov a psychológov

– opatrovateľovi ťažko zdravotne postihnutého príbuzného garantovať príspevok vo výške minimálnej mzdy

– podpora regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, rozvoj kúpeľníctva

– zlepšenie podmienok pre malých a stredných podnikateľov

Nepúšťame do sveta prázdne slová, máme skúsenosti a top ľudí

Kompletný program OĽANO pre voľby 2020