Bez ľudí z praxe by sociálne veci nefungovali

V pondelok 14. septembra som navštívila Topoľčany. V sprievode pani Eleny Novotnej z OZ Sieť proti chudobe a prednostky Okresného úradu Topoľčany Dagmar Kačírekovej som sa stretla s primátorkou Topoľčian Alexandrou Gieciovou a riaditeľkou Zariadenia sociálnych služieb Môj domov Vierou Bútorovou.

Zaujímala ma situácia v sociálnej oblasti v meste, ako i podnety na jej zlepšenie prostredníctvom zákonodarnej iniciatívy. Roky som pracovala v priamo v teréne a mala kontakt s výkonom sociálnych činností. Rovnako teraz ako poslankyňa chcem byť tiež stále v spojení s ľuďmi, ktorí sociálnu prácu reálne vykonávajú a bez nich by sme sa o nikoho nedokázali postarať.

Vďaka za vašu prácu, za nasadenie a odhodlanie riešiť veci, i keď situácia v krajine nie je ideálna. Verím, že sa nám aj vďaka podnetom priamo z terénu podarí posunúť potrebné veci postupne v legislatíve a niektoré aj prostredníctvom zásadných reforiem.