Novela zákona o zdravotnej starostlivosti prinesie pomoc tehotným ženám

Parlament na aktuálnej schôdzi bude rokovať aj o novele zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorá má za cieľ pomôcť tehotným ženám a v súlade s ústavou Slovenskej republiky.

Prioritným cieľom je pomôcť tehotným ženám, ktoré sú v ťažkej situácii z rôznych dôvodov a rozmýšľajú o ukončení tehotenstva. Súbežne ide o naplnenie ústavnej hodnoty, o ktorej sa hovorí v článku 15 základného zákona štátu: „Každý má právo na život. Život je hodný ochrany už pred narodením.“

Nenarodené dieťa má istý čas menšiu veľkosť než fazuľka, ale nejde o fazuľky, ide o život. Podaná ruka nečakane tehotnej žene v núdzi môže zmeniť situáciu a zachrániť život.

Novela zákona má napomôcť tomu, aby žiadna žena nemusela ísť na potrat z ekonomických a sociálnych dôvodov. Úlohou je priniesť dostatok informácií, podporné opatrenia a konkrétnu finančnú pomoc zo strany štátu. Každý zachránený ľudský život má nevyčísliteľnú hodnotu.

Navrhované zmeny v zákone prinášajú konkrétne opatrenia:

– príspevok po narodení bez podmienky dožitia 28 dní

– možnosť získať polovicu z neho už počas tehotenstva

– rovnaká suma aj pre štvrté a ďalšie dieťa – 829,86 €, teraz to je len 151,37 €

– zvýšenie príspevku pri narodení dieťatka so špeciálnymi potrebami

– 2. lekársky názor hradený zdravotnou poisťovňou

– rozšírenie možnosti núdzového bývania pre tehotné ženy a ženy s dieťatkom do 3 rokov