Predkladáme zákon na pomoc mladým dospelým

V piatok 18. septembra sme s Ján Herák – OĽANO predstavili v pléne NRSR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Jeho účelom je reagovať na najpálčivejšie problémy, s ktorými sa stretávajú deti, resp. mladí dospelí umiestnení v centrách pre deti a rodinu a utvoriť podmienky na reálne zlepšenie pomoci, najmä v procese osamostatňovania sa mladých dospelých.

Deti v “detských domovoch” sú mimoriadne zraniteľnou skupinou a práve, táto zraniteľná skupina vyžaduje naozaj sociálnu pomoc od štátu so zachovaním kontinuity. Vo svojej praxi som sa často stretávala s ľuďmi, ktorí vyšli z detských domov, alebo z profesionálnych rodín a v prvotnej eufórii sa snažili postaviť na vlastné nohy a častokrát žiaľ, padli. Myslím si, že oveľa lepšie je takýmto veciam predchádzať a podať im pomocnú ruku nástrojmi, ktoré predovšetkým z podnetu kolegu J. Heráka prinášame v navrhovanej novele:

1. Vytváranie úspor a rovnaký prístup pre všetky deti

2. Pomoc pre mladých dospelých prostredníctvom možnosti požiadať centrum do dvoch rokov o pokračovanie v starostlivosti, ako aj zabezpečením krátkodobého bývania na 90 dní ak si mladý dospelý nevie zabezpečiť bývanie.

3. Pomoc pre ťažko zdravotne postihnutých / zdravotne znevýhodnených mladých dospelých – vypracovanie plánu osamostatnenia sa.

4.Zníženie úhrad pre rodičov.