Napriek pandémii si jedlo musíme dopestovať aj v domácnostiach

Aktuálna situácia, keď sa štát snaží rôznymi opatreniami zabrániť šíreniu koronavírusu, prináša množstvo obmedzení bežným občanom, ale aj podnikateľom. Jar je však obdobím, kedy nutne musíme vysadiť záhony a polia, ale i sady, aby sme mali dostatok potravín v nasledujúcich mesiacoch či pri stromoch rokoch. Nebolo by nič horšie ako pandémia a zároveň chýbajúce potraviny.

V utorok 17. marca sa na bývalú vládu a hlavného hygienika obrátili zástupcovia Ovocinárskej únie Slovenskej republiky vo veci umožnenia predaja výsadbového materiálu ako sú stromčeky, kríky, osivá a sadba. Podľa ich slov sa výsadbový materiál predáva prakticky iba v jarnom období a na jeseň, pričom výsadba je možná iba v nasledujúcich 2-3 týždňoch. Tzv. voľnokorenné výpestky (nie sú v črepníku ani nemajú koreňový bal) sú hlavným sortimentom ovocných škôlok a nie je možné ich vysádzať neskôr. Zákaz predaja prakticky znamená nutnosť likvidácie všetkých nepredaných výpestkov, ktoré len za sektor ovocinárskeho škôlkárstva predstavujú straty rádovo v miliónoch eur a za sektor celého záhradníctva ešte oveľa viac.

“Predaj produktov prebieha tzv. z dvora, čiže vo vonkajšom prostredí. Preto považujeme tento spôsob predaja za veľmi málo rizikový, nakoľko vonkajšie predajné plochy sú pomerne rozsiahle, kupujúci sa prakticky nestretávajú, pri platbe sa v jednom okamihu vyskytujú len jednotlivé platiace osoby. Samozrejmosťou je zabezpečenie všetkých ochranných opatrení v súvislosti s Covid-19, ako sú rúška, dezinfekcia, odstup osôb navzájom, minimalizovanie času pobytu osôb v predajných priestoroch a podobne,” uviedol predseda Ovocinárskej únie SR Marián Varga.

Na to ako nutné opatrenia v boji s koronavírusom deformujú zdravú konkurenciu na trhu upozorňujú i mnohí malí podnikatelia. Jedným z príkladov sú lokálne obchody s osivami, sadivom a záhradníckymi potrebami patriace slovenským podnikateľom, ktoré sú v aktuálnej situácii a nastupujúcej sezóne výrazne znevýhodnené oproti veľkým reťazcom. Musia byť zatvorené, resp. môžu predávať len na donášku, zatiaľ čo veľké reťazce môžu popri potravinách a drogérii ponúkať žiadané semená, sadivo a potreby pre záhradkárov.

Po rozhovoroch s viacerými podnikateľmi sme komunikovali so predstaviteľmi Ministerstva pôdohospodárstva SR, kde prisľúbili neodkladné hľadanie riešenia situácie.