Priority z volebného programu budem hájiť aj v sociálnom výbore

V rámci ustanovujúcej schôdze NR SR sa uskutočnila aj voľba predsedov a členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Keďže mám blízko k sociálnej oblasti, budem v nasledujúcom období pôsobiť vo výbore pre sociálne veci.

Výbor povedie ako predsedníčka Jana Žitňanská (ZA ĽUDÍ). Ďalšími členmi výboru sa stali :

Katarína Hatráková (OĽANO)
Ján Herák (OĽANO)
Ján Kerekréti (OĽANO)
Petra Krištúfková (SME RODINA)
Peter Cmorej (SaS)
Vladimíra Marcinková (ZA ĽUDÍ)
Zdenko Svoboda (SMER-SD)
Erik Tomáš (SMER-SD)
Ľubomír Vážny (SMER-SD)
Eduard Kočiš (ĽS Naše Slovensko)

Výbory sú iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi Národnej rady. Ich prvoradou úlohou je podrobne prerokovať návrh zákona, ktorý im národná rada pridelila.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci podáva národnej rade hlavne návrhy zákonov a iné odporúčania vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti výboru. Sleduje tiež, ako sa dodržiavajú a vykonávajú zákony a či predpisy vydané na ich vykonanie sú s nimi v súlade. Výbor okrem iného prerokúva a predkladá národnej rade návrhy na voľbu a odvolanie členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

Posudzuje tiež úroveň správ, analýz, návrhov predkladaných ústrednými orgánmi a inštitúciami v gescii výboru, spolupracuje s orgánmi štátnej a verejnej správy a odbornou verejnosťou a využíva na svoju činnosť ich podnety a návrhy. Do pôsobnosti výboru patrí oblasť sociálnej politiky a svoju legislatívnu činnosť zameriava predovšetkým na oblasti sociálneho poistenia, sociálnu pomoc, nezamestnanosť, služby zamestnanosti, hmotnú núdzu, Zákonník práce, štátnu službu a verejnú službu a zosúlaďovanie nášho právneho poriadku s právom Európskej únie.

Kontrolnú činnosť zameria predovšetkým na aplikáciu zákonov v činnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Sociálnej poisťovne, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kedže medzi moje priority patrí kvalitný a efektívne nastavený systém sociálnej a zdravotnej starostlivosti najmä v oblasti pomoci dlhodobo chorým, starým a umierajúcim, ale i zabezpečenie dôstojných podmienok a sociálnych istôt pre zdravotné sestry, opatrovateľky, učiteľov, sociálnych pracovníkov a psychológov, budem sa snažiť tieto veci presadiť postupne do jednotlivých zmien, ktoré nová vláda a parlament bude realizovať.

Zdroj: nrsr.sk Reprofoto: rtvs.sk