Zložili sme poslanecký sľub

Žijeme čas, ktorý sa snáď nebude opakovať. V piatok 20. marca sme zložili poslanecký sľub vystrojení ako tím lekárov z Dr.House v rúškach, rukaviciach za vône dezinfekcie. Vyhŕňame rukávy a sme odhodlaní do boja s vírusmi corona aj coruption.

Ustanovujúca schôdza sa konala za prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení s minimom ľudí, ktorí mali prístup do objektu národnej rady.

“Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života,” znie sľub poslanca. Každý z nás ho potvrdil svojim “sľubujem” s rukou položenou na Ústave Slovenskej republiky.

Verím, že všetci poslanci zo všetkých táborov tieto slová budú naozaj dodržiavať, a že nešlo len o prázdne gesto.

Reprofoto: rtvs.sk