Vláda schválila Program stability SR

Vláda Slovenskej republiky v utorok 19. mája schválila Program stability SR 2020 – 2023. Podľa ministra financií Eduarda Hegera sú zdravé verejné financie vecou národnej cti. Cieľom vlády je splniť európske fiškálne pravidlá.

Teší ma, že sa do tohto materiálu dostali aj pasáže, na ktorých mi veľmi záleží. Aktuálna vláda sa zaviazala k zlepšeniu situácie v sociálnej oblasti. V Programe stability sa okrem iného píše: “Slovensko potrebuje navyšovanie počtu zdravotných sestier, platov učiteľov a počtov a platov pracovníkov v sociálnych službách.” Kde na to však vziať finančné prostriedky?


Odpoveď hľadalo ministerstvo financií v revízii výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe. Tá identifikovala štrukturálny nesúlad zamestnanosti a potrieb spoločnosti. Potenciál úspor odhaduje na 765 mil. eur, potrebu dodatočných zdrojov na dosiahnutie zamestnanosti a odmeňovania na priemer krajín EÚ na 1,2 mld. eur. Nebude jednoduché dosiahnuť tieto zámery, ale verím, že zodpovedným hospodárením sa to podarí.