Má rodič právo na pandemickú OČR ak nepošle dieťa do školy?

Ak nepošlem dieťa od júna do škôlky či školy, alebo preň nebude miesto, mám nárok na “pandemickú OČR”? Na sociálnych sieťach i medzi obyvateľmi kolujú rôzne “zaručené informácie”. Ako to je však v skutočnosti?


Sociálna poisťovňa, ktorá vypláca túto dávku, vydala vyhlásenie, podľa ktorého rozhodnutie otvoriť od 1. júna 2020 materské a základné školy 1. stupňa (1. – 4. ročník) a 5. ročník neznamená pre rodičov automatické ukončenie pandemickej OČR-ky a poberania tejto dávky. Rodičia tých detí, ktoré v júni do týchto zariadení nenastúpia a zostanú s nimi doma, môžu dávku poberať naďalej, musia však na konci mesiaca zaslať Sociálnej poisťovni vyplnený formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. V ňom vyznačia dni, počas ktorých sa o dieťa starali a za ktoré si uplatňujú nárok na dávku.


Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydá v súlade s § 150 ods. 8 školského zákona rozhodnutie, podľa ktorého sa mimoriadne prerušenie školského vyučovania v materských školách a školách považuje za zachované, ak zákonný zástupca neprejaví záujem o výchovu dieťaťa v materskej škole alebo škole z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa alebo prejaví záujem o výchovu dieťaťa v materskej škole alebo škole, ale dieťa nie je možné umiestniť z kapacitných dôvodov.


Na základe tohto rozhodnutia teda rodičom takýchto detí nárok na ošetrovné vznikne, resp. bude pokračovať a Sociálna poisťovňa im ho prizná a vyplatí.

Ďalšie detaily a potrebné formuláre nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.