Trnavský kraj posiela do regiónov na riešenie koronakrízy pol milióna eur

Zastupiteľstvo TTSK rokovalo v stredu 20. mája po druhý raz online.

Dôležitým bodom pre celý región bola informácia o rozdelení finančných prostriedkov z projektov, ktoré nebudú realizované cez dotačné schémy a boli presunuté na opatrenia v boji s koronavírusom. Subjekty v kraji podporí vyšší územný celok sumou pol milióna eur. Nateraz bolo rozdelených 320-tisíc eur na žiadosti doručené do polovice mája.

Konkrétne podporené nájdete tu – https://osam.trnava-vuc.sk/…/56ceedc7-ebb3-4907-89f2-fcd353….

Ďalší žiadatelia dostanú podporu v nasledujúcich týždňoch. Teším sa, že kraj dokáže v ťažkej situácii takto pomáhať, tam kde to treba.

Zastupiteľský zbor ďalej rozhodol o tom, že štipendiá pre žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania bude možné poskytovať aj počas mimoriadnej situácie spojenej s koronakrízou a pri neúčasti žiakov na praktickom vyučovaní u zamestnávateľa.

Ukončený bol tiež proces transformácie Strednej športovej školy Jozefa Herdu a gymnázia v Trnave na spojenú školu.