Trnavské krajské zastupiteľstvo po prvý raz rokovalo prostredníctvom videokonferencie

Dnes sme absolvovali historicky prvé rokovanie krajského zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa vedenie kraja so súhlasom zastupiteľstva rozhodlo zrušiť dotácie aktivít organizácií a obcí na území Trnavskej župy. Prostriedky v objeme 500-tisíc eur vyčlenené na tento účel budú použité na opatrenia v boji proti ochoreniu COVID-19. Vyhodnotenie dotačnej schémy Podpora regionálneho rozvoja v Trnavskej župe a schválenie zastupiteľstvom sa posúva na začiatok septembra pričom zmluvy s realizátormi podporených projektov by mali byť podpísané do konca septembra.

Vedenie kraja v rámci optimalizácie využitia majetku TTSK navrhlo predaj nadbytočného majetku. Po schválení zastupiteľstvom kraj pripraví obchodné verejné súťaže na predaj štyroch súborov nehnuteľností. Ide o obejkty a pozemky v Hornom Bare, bývalé SOU poľnohospodárske v Zemianskych Sadoch, budovu internátu s pozemkami v Holíči a budovu s pozemkom Trnavského osvetového strediska v Trnave. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do polovice júna.

V roku 2017 po nástupe súčasného vedenia župy, bol zastavený predaj nehnuteľného majetku. Cieľom bolo zmeniť prístup k posudzovaniu využiteľnosti nehnuteľností v správe župy, pričom zámerom je majetok v prvom rade použiť na nové verejné funkcie. Podarilo sa to v prípade troch nehnuteľností. Zhodou okolností sú všetky tri v Piešťanoch. Na ihrisku pri bývalom Strednom odbornom učilišti vodohospodárskom má vyrásť zariadenie sociálnej starostlivosti. V bývalom Figare na Kollárovej ulici vzniká kreatívne centrum Arta. Tretím objektom s novou funkciou je budova bývalej Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, kde by mala vzniknúť nová fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda.

Okrem iného dnes zastupiteľstvo schválilo taktiež vysporiadenie nehnuteľností medzi krajom a samoprávami, ako aj odovzadnie lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice – Kopčany do správy organizácie Správa a údržba ciest TTSK, ktorá sa bude starať o údržbu. Kraj si rovnako prenajme pozemky pri moste cez Váh v Hlohovci, ktoré budú využité pri rekonštrukcii mosta na rozšírenie chodníkov a pridanie cyklochodníkov.

Kraju sa vlani podarilo znížiť svoj dlh o viac ako 5 miliónov eur, aktuálne je má tak hodnotu približne 50 miliónov, čo je 35 percent bežných príjmov. Kraj tak nie je obmedzovaný v možnosti čerpania návratných finančných požičiek a úverov.

Vedenie kraja nás dnes taktiež informovalo o predpokladanom výpadku príjmov kraja z dane fyzických osôb, ktorý sa v dôsledku pandémie očakáva vo výške 23 miliónov eur.

Foto: TTSK