Programové vyhlásenie vlády ponúka víziu

Pre Programové vyhlásenie vlády som spracúvala námety a podnety nášho poslaneckého klubu OĽANO, pričom som zastrešovala hlavne sociálnu oblasť, ale prioritou pre mňa bolo aj duševné zdravie. Programové vyhlásenie vlády považujem za ambiciózne a vnímam ho ako také, ktoré prináša víziu pre všetkých občanov Slovenska, osobitne tým najviac zraniteľným.

Ako človek pôsobiaci dlhé roky v neziskovom sektore, osobitne v sociálnej oblasti vnímam potreby neziskových organizácií, rodín, pomáhajúcich profesií, akokoľvek odkázaných, ale i dôležitosť podpory duševného zdravia.

Mimovládne organizácie sú často v pléne parlamentu spomínané v negatívnom kontexte, preto považujem za potrebné vyzdvihnúť mnohé úlohy, ktoré v našej spoločnosti plnia. Teším sa, že PVV hovorí o podpore mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú deťom, mládeži, i sociálne odkázaným. Ďalej podpore športových a kultúrnych združení, či environmentálnym organizáciám i pacientskym a charitným organizáciám.

Teším sa z prísľubu podpory rodiny, systémovej i finančnej, podania pomocnej ruky rodinám s deťmi, i tými nenarodenými, systematizácii poradenskej a odľahčovacej starostlivosti. Za nesmierne dôležité považujem ocenenie pomáhajúcich profesií, matiek v domácnosti i neformálnych opatrovateľov, ktorí sa starajú o svojich blízkych.


Kľúčová je tiež systematická podpora starostlivosti o starých, chorým, ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a umierajúcich efektívnym prepojením zdravotnej a sociálnej starostlivosti a rozvojom paliatívnej a hospicovej starostlivosti.


Oceňujem záväzok k starostlivosti o duševné zdravie obyvateľstva, výchovu ku kritickému uvažovaniu a dostupnú pomoc ľuďom trpiacim vzťahovými či psychickými problémami, ktorá bola dlhé roky zanedbávaná a podceňovaná. Som preto veľmi rada, že starostlivosť o duševné zdravie našla priestor v PVV.

Celý dokument si môžete prečítať či stiahnuť tu:

Foto: NRSR