Pred rokovaním parlamentu nás zaujímala situácia v samospráve

V piatok 27. marca večer sme sa s kolegom Marcelom Mihalikom stretli s primátorom Piešťan Petrom Jančovičom. Pred ďalšou schôdzou parlamentu, kde budeme opäť riešiť opatrenia a zákony, ktoré majú pomôcť v aktuálnej situácii, nás zaujímalo ako stav vnímajú regionálne samosprávy. S čím sa boria a v čom potrebujú pomôcť. Získali sme viacero podnetov, ktoré posúvame na kompetentné príslušné miesta a veríme, že spoločne sa nám všetko podarí zvládnuť.

Riešili sme zrýchlenie procesu vydávania a informovania o prijatých rozhodnutiach, či opatreniach na úrovni ÚVZ SR, ministerstiev a vlády.

Ďalej prípravu malých nemocníc na zvládanie prípadného zvýšeného počtu pacientov a koordináciu tejto veci ministerstvom zdravotníctva. Otázku zabezpečenia dostatočného množstva personálu v sociálnych zariadeniach, spôsob ako zabezpečiť, aby nedošlo k infikovaniu personálu, aby tieto zariadenia mohli fungovať. Zabezpečenie ochranných pomôcok, ktorých majú samosprávy stále málo, rovnako ako nemocnice a lekári v regiónoch.

Primátor nastolil aj otázku ako zabezpečiť v prípade potreby bývanie pre záchranárov, hasičov, či mestských policajtov a potrebu usmernenia v tejto veci zo strany orgánov štátu. Zmenu zákona o obecnom zriadení, tak aby sa mohli konať rokovania zastupiteľstiev a eliminovala sa možnosť infikovania prítomných ľudí napríklad od verejnosti. Zmenu zákona tak, aby sa dali políciou, či už štátnou, alebo mestskou vyžadovať a v prípade neuposlúchnutia sankcionovať nariadenia napríklad v oblasti epidemiologickej ochrany ako je nosenie rúšok.