Parlament rieši ďalšie zmeny zákonov pre koronavírus

V stredu 1. apríla začala už štvrtá schôdza NRSR v aktuálnom volebnom období. Na programe je viacero vládnych návrhov zmien zákonov, ktoré majú pomôcť riešiť situáciu spôsobenú aktuálnou pandémiou koronavírusu.

Ráno sme začali stretnutím poslaneckého klubu. Oceňujeme vytvorenie Fondu vzájomnej pomoci pri zvládaní krízy, ktorý ráno ohlásil premiér a radi doňho prispejeme, ako sme sa už minulý týždeň dohodli.

V rámci rokovania sme opäť nezvolili Blahu a Kotlebu za predsedov výborov NRSR. Keďže som overovateľka, zúčastňujem sa kontroly tajných hlasovaní.

V prvom čítaní sme prerokovali návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré ďalšie zákony. Rovnako návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, kde ide predovšetkým o zmeny v zákone o obecnom zriadení. Rovnako sa rokovalo o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19. Jednotlivé zákony nájdete tu.

Zúčastnila som tiež sa zasadnutí Výboru pre zdravotníctvo, na ktoré prišiel aj minister zdravotníctva a Výboru pre sociálne veci, kde som navrhla opatrenia na podporu duševného zdravia obyvateľstva a tiež aktivity na pomoc obetiam domáceho násilia, osobitne žien, detí, seniorov a osôb s ŤZP, ktorí sú v aktuálnej situácii v domácom prostredí ešte zraniteľnejší.

Schôdza bude druhými čítaniami pokračovať aj zajtra.