Piešťanci v Rade a komisiách TTSK pre volebné obdobie 2017 – 2022.

Zastupiteľstvo TTSK zvolilo na svojom zasadnutí 20.decembra 2017 13 člennú Rada TTSK a odborné komisie.

Za piešťanský okres sa členkami Rady TTSK stali Iveta Babičová a Lucia Drábiková.  V komisiách sú poslanci zvolení za piešťanský okres zastúpení takto: Za Klub nezávislých poslancov TTSK Martin Cifra, Iveta Babičová a Remo Cicutto takto: Remo Cicutto – podpredseda Komisie pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu (ako podpredseda tejto komisie pôsobil aj v predošlom volebnom období, pôsobil aj v Komisii pre pozemné komunikácie a dopravu).

Martin Cifra – predseda Komisie pre zdravotníctvo a člen Sociálnej komisie, Iveta Babičová – členka Komisie pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru (v komisii pôsobila aj v predošlom volebnom období, okrem toho bola členkou Komisie pre životné prostredie a rozvoj vidieka).

Za Klub koalície OĽANO, KDH, SAS: Alan Suchánek – člen Komisie pre zdravotníctvo  a Lucia Drábiková – podpredsedníčka Komisie pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru, členka Komisie pre zdravotníctvo, členka Komisie pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu a členka Komisie pre nezlučiteľnosť funkcií.

Prehľad odborných komisií a ich členov z radov poslancov TTSK

Odborné komisie

Finančná komisia:

 1. Ing. Marián Viskupič – predseda
 2. Ľubomír Parízek – podpredseda
 3. Iván Fenes, LL.M, MBA – podpredseda
 4. Mgr. Martin Džačovský – člen
 5. Rozália Hervay – člen
 6. Krisztián Forró – člen
 7. Peter Gerhart, PhD. – člen
 8. Stanislav Chovanec – člen

Komisia hospodárenia a nakladania s majetkom:

 1. Ing. Marián Galbavý – predseda
 2. Zoltán Hájos – podpredseda
 3. Tibor Pekarčík                         – podpredseda
 4. József Berényi – člen
 5. József Menyhárt, PhD. – člen
 6. Roman Sova – člen
 7. Vladimír Butko – člen
 8. Milan Domaracký – člen

Komisia pre pozemné komunikácie a dopravu:

 1. László Bacsó – predseda
 2. Vladimír Butko – podpredseda
 3. Jozef Hazlinger – podpredseda
 4. Ladislav Polák – člen
 5. Štefan Bošnák – člen
 6. Ervin Chomča – člen
 7. Gergely Agócs – člen
 8. Zdenko Čambal – člen

Komisia pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu:

 1. László Biró – predseda
 2. Pavol Kalman – podpredseda
 3. Remo Cicutto – podpredseda
 4. Rozália Hervay – člen
 5. Csaba Orosz – člen
 6. Lucia Drábiková, PhD. – člen
 7. Stanislav Chovanec – člen
 8. Tibor Pekarčík – člen

Komisia pre sociálnu oblasť:

 1. Miroslav Dzurech – predseda
 2. Krisztián Forró – podpredseda
 3. Matej Lančarič – podpredseda
 4. Ladislav Polák – člen
 5. Peter Gerhart, PhD. – člen
 6. László Bacsó   – člen
 7. Martin Cifra – člen
 8. Mgr. Martin Džačovský – člen

Komisia pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru:

 1. László Pék – predseda
 2. Lucia Drábiková, PhD. – podpredseda
 3. Ing. Marián Galbavý – podpredseda
 4. Marian Soóky – člen
 5. Csaba Orosz – člen
 6. Rastislav Mráz – člen
 7. Jozef Hazlinger – člen
 8. Iveta Babičová – člen

Komisia pre zdravotníctvo:

 1. Martin Cifra   – predseda
 2. Marian Soóky – podpredseda
 3. Ervin Chomča – podpredseda
 4. László Biró – člen
 5. Zoltán Hájos – člen
 6. Alan Suchánek – člen
 7. Branislav Kramár   – člen
 8. Lucia Drábiková – člen

Komisia pre životné prostredie a rozvoj vidieka:

 1. Matej Lančarič – predseda
 2. Gergely Agócs – podpredseda
 3. Branislav Kramár   – podpredseda
 4. Iván Fenes, LL.M, MBA – člen
 5. József Menyhárt, PhD. – člen
 6. Ing. Marián Viskupič – člen
 7. Patrik Voltmann – člen
 8. Mgr. Ľuboš Šúry – člen