Zasadajú komisie krajského zastupiteľstva

Najbližšie zasadnutie krajského zastupiteľstva TTSK sa uskutoční 14. februára 2018. Podklady pre zasadnutie sú pripravované na Úrade TTSK, prechádzajú cez komisie a Radu TTSK. Aktuálne prebiehajú zasadnutia komisií. V piatok 26. januára 2018 som sa zúčastnila prvého zasadnutia Komisie pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru v tomto volebnom období.

Nakoľko išlo o prvé zasadnutie, predstavili sme sa navzájom, priblížili sme si naše skúsenosti a priority. Pracovníci Úradu TTSK nás oboznámili s aktuálnymi informáciami z oblasti školstva a kultúry. Zaoberali sme sa podkladmi na najbližšie rokovanie Krajskej rady, financovaním projektov a rozpočtom. Zloženie komisie je nasledovné: predseda: László Pék, podpredsedníčka: Lucia Drábiková, podpredseda: Marián Galbavý, členovia: Marian Soóky, Csaba Orosz, Rastislav Mráz, Jozef Hazlinger, Iveta Babičová.

V pondelok 29. januára 2018 bude prvé zasadnutie Komisie pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu. Jej členmi sú: László Biró – predseda, podpredsedovia: Pavol Kalman, Remo Cicutto, členovia: Rozália Hervay, Csaba Orosz, Lucia Drábiková, Stanislav Chovanec, Tibor Pekarčík. V stredu 31. januára zasadne prvý raz Rada Trnavského samosprávneho kraja.