Odklad splátok schválený, rovnako ako zmeny v zákone o obecnom zriadení

Piatu schôdzu parlamentu, na ktorej sme schválili dôležité návrhy zákonov umožňujúce riešenie náročnej situácie súvisiacej s aktuálnou pandémiou, máme za sebou.

Ráno som na zasadnutí Výboru pre kultúru a médiá NRSR, ktorého sa zúčastnil generálny riaditeľ RTVS a informoval o zmenách vo vysielaní v súvislosti s koronavírusom, vystúpila s témou potreby informovania o pomoci obetiam násilia a podpory programov zameraných na psychohygienu a duševné zdravie.

V rámci 5. schôdze NRSR sme rokovali o vládnom návrhu zákona o opatreniach v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. Opatrenia v návrhu zákona sa zameriavajú predovšetkým na plynutie procesných lehôt ako aj predĺženie lehôt ustanovených v jednotlivých zákonoch.

Ďalším dôležitým zákonom bol zákon z dielne Ministerstva financií Slovenskej republiky o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti. V rámci neho bola schválená možnosť odkladu splácania úverov poskytnutých spotrebiteľom, fyzickým osobám – podnikateľom a malým a stredným podnikom maximálne na deväť mesiacov v čase mimoriadnej situácie. Zmeny v zákone umožnili taktiež ozbrojeným príslušníkom finančnej správy čerpať služobné voľno pri starostlivosti o dieťa, ktorého škola bola v dôsledku pandémie zavretá.

Pokračovali sme taktiež v rokovaní o zmenách v zákone o obecnom zriadení. Po minulotýždňovej rozprave viacero poslancov, ku ktorým som sa pridala, pripravilo pozmeňujúci návrh hľadajúci konsenzus v sporných otázkach. Dospeli sme v ňom k tomu, že okrem štandardného rokovania zastupiteľstva môžu samosprávne orgány v čase mimoriadnej situácie využiť taktiež videokonferencie a ako poslednú možnosť aj hlasovanie per rollam vo veľmi oklieštenej podobe.

Vďaka tomu sa bude môcť na budúci týždeň uskutočniť rokovanie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja prostredníctvom videokonferencie. Samosprávny kraj už na tento spôsob pripravil technické podmienky, takže je medzi prvými, ktorý túto možnosť danú zmenou zákona využije.