Manžel nie je dieťa – O sexe, úcte a blízkosti

Manžel nie je dieťa, tak znel názov prednášky psychologičky Lucie Drábikovej, ktorá je riaditeľkou piešťanskej pobočky Centra pomoci pre rodinu. Prihovorila sa ňou v Materskom centre Cesta v Jezuitskom pastoračnom centre v Piešťanoch i v Centre pomoci pre rodinu v Trnave. Téma je aktuálna pri príležitosti Národného týždňa manželstva, ktorý práve prebieha. Psychologička poukázala na význam sexuality, úcty medzi manželmi a budovanie vzájomnej blízkosti na podklade odborných psychologických poznatkov i biblických textov.´

Centrum pomoci pre rodinu bolo založené v Trnave v roku 2009 na pôde rehole jezuitov. Pobočka Piešťany rozširuje i tento rok svoje služby. Hlavnou ponukou je poskytovanie bezplatného odborného poradenstva jednotlivcom, párom i rodinám v náročných životných situáciách, preventívne aktivity v oblasti sociálno-právnej ochrany detí, prednášky, Manželské večery, pripravuje Deň rodiny a projekt Sára zameraný na dobrovoľnícku pomoc pre rodiny s deťmi. Aktuálne v centre pracujú dve psychologičky.

Centrum pomoci pre rodinu nájdete medzi predajňou Dobrej knihy a Jezuitskou kaplnkou na rohu Teplickej a Poštovej.

Pre verejnosť je otvorené v utorok až štvrtok od 8:30 do 15:00 h, v piatok od 8:30 do 14.00 h. Objednať sa treba telefonicky na číslach: 0944 376 741, resp. na cppr.piestany@gmail.com. Viac informácií o centre nájdete na www.cppr.sk.

prevzaté z pnky.sk