Zastupiteľstvo rozhodovalo o rozpočte aj výzvach na projekty

 Na Valentína a Popolcovú stredu  súčasne – 14. februára 2018, zasadalo zastupiteľstvo TTSK. Schválili sme rozpočet na rok 2018 s 400 tisícovou pomocou pre piešťanské letisko.  „Register investícií bol upravený do podoby, ktorú sme schválili na poslednom zastupiteľstve. Pracovať budeme síce s nižšou sumou, ale bude využitá zmysluplne a účelne. Opravovať sa budú nielen cesty, ale aj školy či domovy sociálnych služieb,” povedal župan Jozef Viskupič.

Verejná obchodná súťaž týkajúca sa aj niekoľkých piešťanských objektov na odpredaj nadbytočného majetku bola pre nízke ponuky ukončená bez predania a ďalšia nebola nevypísaná. Išlo o ihrisko pri bývalom SOU vodohospodárskom, bývalú SPŠ elektrotechnickú na Námestí SNP a súbor objektov s pozemkom na Kollárovej ulici (bývalý objekt Figaro). Objekty nebudú predávané, predseda TTSK uprednostňuje využitie objektov pre potreby kraja.

Schvaľovali sme financie na projekty. Na rozdiel od minulých rokov boli vypísané tri výzvy, nie päť, v takmer dvojnásobnej sume v porovnaní s minulým rokom. O 570 tisíc eur sa budú môcť uchádzať projekty v týchto oblastiach:
1. Podpora kultúrnych, umeleckých aktivít a mládeže
2. Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov
3. Podpora športových aktivít a mládeže

Výzvy sú už dostupné na webstránke TTSK tu  – dotačné výzvy.

Dotácie možno poskytnúť právnickým osobám okrem právnických osôb, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je vyšší územný celok a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo, alebo trvalý pobyt na území TTSK. Projekty treba predkladať do 29.3.2018, minimálna výška je 500 EUR. 

Oboznámili sme sa so správou Hlavnej kontrolórky Kvetoslavy Tibenskej a vypočuli si správu Patrika Kupca, riaditeľa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trnave o bezpečnostnej situácii v Trnavskom kraji a Vojtecha Valkoviča, riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru za rok 2017. Diskusiu vyvolala pomoc letisku v Piešťanoch. Nejasná je aj situácia ohľadom Klastra regionálneho rozvoja, kde zastupiteľstvo schválilo personálne zmeny. Klaster regionálneho rozvoja vzbudil značnú pozornosť pred voľbami, kedy ním vydávaný časopis Friško poskytol značný priestor kandidátom v župných voľbách. 

Na zastupiteľstve som bola zvolená za členku Komisie pre zdravotníctvo a humánnu farmáciu. Kompletný program zasadnutia nájdete tu:  3..pozvánka – 14.2.2017. Záznam zasadnutia nájdete tu.