Centrum pomoci pre rodinu rozširuje činnosť v Piešťanoch

Ľudia, ktorí sa ocitnú v ťažkej životnej situácii, ako sú napríklad manželská kríza, ťažké psychické alebo fyzické ochorenie, úmrtie v rodine, narodenie postihnutého dieťaťa, strata bývania, náhla strata zamestnania, výchovné problémy, potrebujú dostupnú odbornú pomoc.

Práve to je cieľom Centra pomoci pre rodinu, ktoré bolo založené v roku 2009 v Trnave a v Piešťanoch pôsobí od roku 2014 pri Jezuitskom pastoračnom centre. Od začiatku marca rozširuje centrum v Piešťanoch svoje služby a ponúka  bezplatnú odbornú pomoc psychológov a sociálnych pracovníkov ľuďom v ťažkých životných situáciách. Otvorené je v utorok, stredu a piatok od 9.00 do 14.00 h. Nájdete ho na Poštovej 1, medzi Dobrou knihou a vchodom do jezuitskej kaplnky. Ľudí z centra môžete kontaktovať na tel. číslach: 0948 020 412, 0944 376 741, alebo  e-mailom cppr@cppr.sk.

CPPR ponúka poradenstvo v oblasti sociálnej, psychologickej, pastorálnej a právnej pri vzťahových problémoch, ťažkostiach so zvládaním stresu, osobnostných, manželských alebo výchovných problémoch, psychickom alebo fyzickom ochorení v rodine.

Na odborníkov sa sa môžete obrátiť aj s ťažkosťami, ako sú vyčerpanie, syndróm vyhorenia, opatrovanie ZŤP, úmrtie v rodine, násilie, tehotenstvo za náročných okolností, potrat. V oblastiach, ako sú rodinné financie, zamestnanie, styk s dieťaťom po rozvode, vysporiadanie majetku, vedia v centre zabezpečiť pomoc formou sociálneho, právneho poradenstva alebo formou mediácie.

Centrum pomoci pre rodinu okrem poradenstva ponúka aj priestor pre stretávanie sa svojpomocných skupín, ponúka prednášky a vzdelávanie, venuje sa dobrovoľníctvu. Je miestom, kde sa venujú deťom, manželom, mladým i starším rôznymi výchovnými, vzdelávacími a záujmovými programami. Pracovníci centra sprevádzajú rodinu v každej fáze života a chcú jej byť blízko v radostiach, ale i problémoch. Záleží im na hodnote života a rodiny a robia všetko pre to, aby  ich chránili.
Viac informácií a kontakty nájdete na www.cppr.sk.