Koho poškodí, ak v nedeľu zatvoríme obchody?

Diskusia o voľnej nedeli prebieha už dvadsať rokov. Viacero poslancov NRSR predkladalo svoje návrhy zákonov, ale žiaden nenašiel dostatočnú podporu. Osobne v nedeľu pôjdem radšej do prírody ako do obchodu, avšak polemika o voľnej nedeli má aj ďalšie širšie aspekty.

Ako psychologička vidím, že mnohým rodinám by viac spoločne stráveného času veľmi prospelo. Aj z pohľadu fyzického a duševného zdravia je oddych nesmierne dôležitý. Ďalším rozmerom je rešpektovanie viery človeka, kde viaceré náboženstvá hovoria o svätení dňa týždňa. Toto všetko čiastočne akceptuje i v súčasnosti  platný zákonník práce, ktorý hovorí, že zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok. Potom však nasledujú “výnimky”, a tak v nedeľu pracujú i ľudia, ktorí by nemuseli, od ktorých práce život naozaj nezávisí.

Sú žiaľ segmenty nášho života, kde sa pravidelná voľná nedeľa jednoducho nedá zabezpečiť. Zdravotníci, či ľudia pracujúci v priemyselných prevádzkach s nepretržitou výrobou, alebo ľudia zabezpečujúci dopravu, jednoducho musia chodiť do práce aj v nedeľu, našťastie nie každú.


Ak sa zameriam len na obchody, určite bez nich v nedeľu prežijeme. Je vysoko pravdepodobné, že nákupy by sa prerozdelili do iných dní. Obchodníci by tak o svoje tržby neprišli. Aj z prieskumov medializovaných v posledných dňoch sa ukázalo, že nedeľu nechcú ani obchodníci, pretože pre väčšinu obchodov na Slovensku vrátane všetkých veľkých reťazcov je ekonomicky výhodnejšie, aby boli obchody v nedeľu zavreté. Očakávajú, že by nemuseli platiť mzdy a príplatky za nedeľu, čím by sa zvýšila ziskovosť obchodov. 

Tento pohľad podnikateľov v obchode je ďalším z kameňov úrazu pri riešení aktuálnej situácie. Mnohým ľuďom by pri ich platoch totiž strata nedeľných príplatkov urobila výrazné škrty v rozpočte. Tu by sa o slovo mali výrazne prihlásiť odbory zastupujúce zamestnancov a hľadať so zamestnávateľmi obojstranne akceptovateľnú dohodu. Veď ak je zamestnanec spokojný a motivovaný, dokáže pre obchodníka urobiť ďaleko viac ako v prípade, že sa len chodí zúčastniť pracovného procesu. Dobrý obchodník by tak nemal myslieť len na svoj zisk.

Osobne ma trápi najmä situácia matiek  detí, ktoré nemajú možnosť slobodne sa rozhodnúť nepracovať  v nedeľu. Stretla som sa s tým najmä pri reťazcoch, ale aj v regiónoch, kde sú malé obchodíky a nedostatok pracovných príležitostí, takže si zamestnanci veľmi nenavyberajú.

Koho teda poškodí, ak v nedeľu zatvoríme obchody? Žiaľ mohli by na to doplatiť predavačky a predavači, ktorí môžu prísť o časť príjmov, čo pri nízkych platoch môže byť naozaj problém. Ak však necháme obchody otvorené, rovnako môžeme očakávať škody. Tie vzťahové a rodinné bývajú ďaleko väčšie a tragickejšie ako finančné.

Preto som za zatvorené obchody v nedeľu, avšak s vyrokovanými podmienkami, aby to nezasiahlo živobytie ľudí, ktorí často žijú z ruky do úst.