Iniciovala som poslanecký prieskum v Sociálnej poisťovni

Výbor Národnej rady SR pre sociálne veci v utorok 9. júna na môj návrh schválil poslanecký prieskum v Sociálnej poisťovni, ktorého zámerom je kontrola jej činnosti v čase koronakrízy.

Dostali sme viacero podnetov k vyplácaniu dávok počas pandémie, preto sa chceme oboznámiť s reálnou situáciou v Sociálnej poisťovni a na základe výsledku pomôcť s optimálnejším nastavením vecí v prospech občanov.

Cieľom tohto prieskumu je získať informácie o tom, akým spôsobom sú evidované a spracované žiadosti o nemocenské dávky (ošetrovné a PN-ky) a pandemické dávky v nezamestnanosti. Sme si vedomí zvýšeného náporu žiadateľov na Sociálnu poisťovňu v tomto období ako i obmedzených personálnych kapacít, nakoľko v máji podľa medializovaných informácií takmer štvrtina zamestnancov čerpala pandemickú OČR a PN.

Zistenia z prieskumu nám pomôžu pri zaujímaní odborných stanovísk pri diskusiách o najoptimálnejšom nastavení systémov evidencie a spracovania žiadostí a možností ich zefektívnenia tak, aby sa občanom zjednodušilo podávanie žiadostí, zamedzilo sa problémom s duplicitnými či nekompletnými žiadosťami aby sa potrebná pomoc čím skôr dostala k ľuďom, ktorí sú na ňu odkázaní.

Termín poslaneckého prieskumu by mal byť od 22. júna.


Záznam z tlačovej konferencie k oznámeniu poslaneckého prieskumu na televízii TA3: