Spolupráca OĽANO, KÚ a KDH možná

Demokratickej opozícii sa často vyčíta, že sa nevie zjednotiť a efektívne spolupracovať. Dnes som zažila povzbudzujúcu skúsenosť, ktorá reálne ukázala, že ľudia v OĽANO, KÚ a KDH dokážu spojiť svoje sily, ak ide o dobrú vec.

Dnes som sa na sneme spolu s viacerými ďalšimi ľuďmi stala členkou Fóra života. Členmi Fóra života sú organizácie i fyzické osoby – dobrovoľníci, ľudia z neziskového sektora i mnnohí aktívni politici. Dnes sme sa tu stretli viacerí kandidáti a politici. kandidáti OĽANO – ja a Peter Dobeš, kandidátka KU Anna Záborská a  člen KU Braňo Škripek, kandidáti KDH Marcel Mikolášik, Renáta Ocilková, Miriam Kuzárová a Anna Verešová, europoslankyňa Miriam Lexmann. S Fórom života spolupracujem niekoľko rokov ako členka Správnej rady Poradne Alexis, rok ako krajská koordinátorka v projektoch Medzigeneračná solidarita a podpora ľudskej dôstojnosti a Sviečka za nenarodené deti .Kandidáti a politici zastúpení vo Fóre života: zľava – Marcel Mikolášik, Branislav Škripek, Miriam Kuzárová, Lucia Drábiková, Renata Ocilkova, Anna Zaborska, Anna Verešová, Miriam M. Lexmann, Peter Dobeš. Vpredu predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová. (Fórum života)

Kandidáti a politici zastúpení vo Fóre života: zľava - Marcel Mikolášik, Branislav Škripek, Miriam Kuzárová, Lucia Drábiková, Renata Ocilkova, Anna Zaborska, Anna Verešová, Miriam M. Lexmann, Peter Dobeš. Vpredu predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová.

Činnosť Fóra si veľmi vážim, pracujú tu mnohí vzácni ľudia, ktorí dlhé roky bojujú za najvzácnejší dar, ktorým je ľudský život. Potrebu ochrany života od počatia po prirodzenú smrť vnímam ako veľmi dôležitú v kontexte konkrétnej pomoci rodinám, osamelým matkám a tehotným ženam, ale aj v potrebe systematickej a komplexnej starostlivosti o dlhodobo chorých, starých a zomierajúcich.

Význam tejto potreby rastie aj preto, že naše obyvateľstvo starne, v roku 2018 prvý raz počet dôchodcov prekročil počet maloletých.Dopyt po sociálnych službách na Slovensku prudko narastá. Štát ich zveril samospráve, no tá to finančne nezvláda. V systéme chýba asi 30 % zdrojov. Na umiestnenie do zariadení sociálnych služieb čaká okolo 10-tisíc žiadateľov. Podpora a  ponuka ADOS a opatrovania v domácnostia je veľmi slabá, príbuzní ZŤP často bojujú s existenčnými problémami a byrokraciou. Pritom na Slovensku máme cca 400 tisíc zdravotne postihnutých obyvateľov, ktorí potrebujú pravidelnú a systematickú pomoc.

Ďalšou podvýživenou oblasťou je otázka bývania, zamestnania a prípravy na manželstvo a rodičovstvo a pomoc rodičom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pôrodnosť je dlhodobo nízka, preto je potrebné nastaviť efektívnu podporu aj finančnú pomoc rodinám s deťmi, tehotným ženám a osobitne mnohodetným rodinám. Som presvedčená, že štát i samosprávy by mali po voľbách pripraviť a vytvoriť ponuku komplexnej konkrétnej pomoci, zvýšenie informovanosti, a klásť dôraz na vzdelávanie a prevenciu. Takisto nám chýba sieť dostupných poradní, čo supluje neziskový sektor. V tomto je zrejmé, že potrebujeme prekopať a zefektívniť spoluprácu rezortov zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí.

Konkrétne projekty Fóra života ako sú Zachráňme životy a Poradňa Alexis už roky prinášajú veľmi dobré výsledky. Takisto je úspešným formátom preventívny projekt Tlakový hrniec založený na diskusiách a rozvoji kritického uvažovania pre teenagerov. Kampane Sviečka za nenarodené deti a Deň počatého dieťaťa zasa poukazujú na hodnotu ľudského života od počatia po prrodzenú smrť. Projekt Medzigeneračná solidarita a podpora ľudskej dôstojnosti vytvára a buduje v regiónoch efektívne medzirezortné partnerstvá, vzdelávacie projekty a spoluprácu. Som presvedčená, že systematická a komplexná pomoc najviac zraniteľným by mala byť jednou z priorít a nevyhnutne musí byť podporovaná aj zo strany štátu, aktivity neziskového sektora sú veľmi prínosné, ale ruku k dielu (a financie) musí priložiť aj štát.

Na dnešnom zasadnutí snemu Fóra života sme potvrdili predsedníctvo Marcely Dobešovej a do predsedníctva boli zvolení europoslankyňa Miriam Lexman,garantka projektu Zachráňme životy Mária Demeterová, predsedníčka Kresťanskej únie a bývalá europoslankyňa Anna Záborská a poslankyňa NRSR Anna Verešová.

Dnešný snem Fóra života ma povzbudil nielen plodnou diskusiou a prezentovanými výsledkami projektov prevencie a konkrétnej pomoci, ale vďaka dnešnému stretnutiu a rozhovorom verím, že sa nám po voľbach podarí spojiť sily v tejto snahe. Naprieč denomináciami, občianskou spoločnosťou i politickým spektrom.

Foto: Miriam Lexmann