“Prvá pomoc” predĺžená

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny predĺžilo „Prvú pomoc“ pre zamestnancov, zamestnávateľov a SZČO. Nateraz do konca roka 2020, ale podniká kroky, pre ďalší pomocný projekt v roku 2021. Od roku 2022 bude možné využívať tzv. “kurzarbeit”.

Cieľom je eliminovať negatívny vplyv pandémie na trh práce, zamestnanosť, zvládnuť druhú vlnu pandémie a zároveň ochrániť pracovné miesta zamestnancov. Po uzavretí zmluvy o čerpaní úveru v rámci nástroja SURE chce ministerstvo navrhnúť predĺženie “Prvej pomoci” až do konca roka 2021. 

Odhad Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je, že do konca roka si pomoc podnikateľom vyžiada približne 200 miliónov eur. Tieto výdavky sú zahrnuté v už schválenom rozpočte projektu „Prvá pomoc“.

Od 1. januára 2022 už chceme pomáhať ľuďom zriadením nového fondu v rámci Sociálnej poisťovne, ktorý sme nazvali Fond udržania zamestnanosti. Ide o tzv. kurzarbeit. Vďaka tomuto fondu pomôžeme zamestnávateľom a SZČO udržiavať pracovné miesta pri dočasnom obmedzení činnosti, živelných pohromách alebo počas mimoriadnej situácie,“ približuje minister Krajniak.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorili doteraz v rámci projektu „Prvá pomoc“ so zamestnávateľmi a samostatne zárobkovo činnými osobami takmer 124-tisíc dohôd o poskytovaní pomoci. Za marec 2020 bolo podporených približne 381 000 zamestnancov a SZČO, za apríl takmer 480 000, za máj to bolo necelých 471 500, za jún viac ako 285 600, za júl 210 552 a za august doteraz takmer 60 000. Spolu bolo vyplatených takmer 560 miliónov eur, čím sa podľa ministra Krajniaka podarilo ochrániť zhruba štvrtinu pracovných miest na Slovensku, čo je pomoc pre približne päťstotisíc ľudí .

Od 1. januára 2022 má byť zriadený nový fond v rámci Sociálnej poisťovne s názvom Fond udržania zamestnanosti. Ide o tzv. kurzarbeit, čo má pomôcť zamestnávateľom a SZČO udržiavať pracovné miesta pri dočasnom obmedzení činnosti, živelných pohromách alebo počas mimoriadnej situácie.

Zdroj: MPSVR