Pracovné rokovanie župana a zástupcov poslaneckých klubov 7.decembra

Predmetom pracovného rokovania bolo pripravované schvaľovanie návrhu rozpočtu na rok 2018 a konštituovanie podpredsedov samosprávneho kraja – vicežupanov, Rady TTSK a odborných komisií zastupiteľstva. V zastupiteľstve TTSK vznikli 4 poslanecké kluby – Klub SMK, Klub koalície OĽaNO-KDH-SaS, Klub nezávislých za lepší Trnavský kraj a Klub nezávislých poslancov TTSK 2017-2022. Najbližšie zasadnutie TTSK sa uskutoční 20. decembra 2017 v Trnave. 

Vo štvrtok 7.decembra sa v Trnave uskutočnilo stretnutie predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozefa Viskupiča s predstaviteľmi poslaneckých klubov. Predstavitelia Trnavského kraja sa dohodli, že župa bude mať v tomto volebnom období 4 podpredsedov. O konkrétnych personálnych návrhoch sa bude rokovať v najbližšom čase. Zástupcovia poslaneckých klubov sa rovnako dohodli na vytvorení Rady TTSK, ktorá bude mať 13 členov. Definitívne dohody o personálnom obsadení komisií zastupiteľstva budú prebiehať v jednotlivých kluboch, ktoré nominujú svojich zástupcov.

Ide o tieto komisie: 

Finančná komisia

Komisia hospodárenia a nakladania s majetkom

Komisia pre pozemné komunikácie a dopravy

Komisia pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu

Komisia pre sociálnu oblasť

Komisia pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru.

Komisia pre zdravotníctvo

Komisia pre životné prostredie a rozvoj vidieka

Členovia komisií pre nezlučiteľnosť funkcií a Mandátovej komisie boli zvolení na prvom, ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva.