Strata zázemia

Každý z nás potrebuje niekam patriť, byť vo vzťahu, byť naviazaný, zakorenený, mať svoj domov. Domov ako čosi materiálne, ako skutočné miesto, ale i domov ako duchovný, citový priestor, kde sme medzi svojimi, s pocitom prijatia, kam patríme. Rastiem, ale potrebujem čerpať. Stromy potrebujú korene, aby mohli ich konáre rásť, niesť listy, kvety a plody. Tak je to aj s nami. Potrebujeme korene, potrebujeme mať zázemie. Vtedy sme pevní, nebudeme sa báť výšok, máme sa čoho držať, ak bude silný vietor. 

Continue reading “Strata zázemia”

Prečo idem na referendum?

Referendum nezachráni rodinu a nevyrieši rozvodovosť, zlú sociálnu situáciu či krízu hodnôt. Referendum ani nemení súčasný právny stav. Dianie v Európe však potvrdzuje jeho dôležitosť. Spočíva v zachovaní a posilnení súčasného právneho stavu, ktorý po úspešnom referende nebude také ľahké meniť. Sú na to totiž silné tlaky. Výsledky referenda dávajú váhu legislatíve, ktorá bude prijatá na jeho základe. Dnes ešte máme možnosť brániť hodnoty manželstva a rodiny, zajtra môže byť neskoro. Dianie vo Francúzsku, Nemecku či Chorvátsku to potvrdzuje.

Continue reading “Prečo idem na referendum?”