Kam kráča stredné školstvo?

Stredné školstvo je jednou z najväčších položiek rozpočtu samosprávnych krajov, v TTSK kraj investoval do oblasti vzdelávania v roku 2018 11,5 milióna eur. V Trnavskom samosprávnom kraji máme v zriaďovateľskej pôsobnosti 34 stredných odborných škôl, v našom okrese ich je šesť. Kraj je zriaďovateľom 14 gymnázií – v okrese Piešťany  ich máme dve. Ďalšou kategóriou sú športové gymnáziá – sú dve v kraji: v Trnave a Dunajskej Strede.

V okrese Piešťany máme tieto stredné školy: Hotelovú akadémiu Ľudovíta Wintera, Gymnázium Pierra de CoubertainaGymnázium Jána Baltazára Magina vo VrbovomStrednú priemyselnú školu elektrotechnickú, Strednú odbornú školu záhradnícku v Piešťanoch na Brezovej, Strednú odbornú školu záhradnícku v Rakoviciach, Strednú odbornú školu obchodu a služieb na Mojmírovej a Strednú odbornú školu technickú na Novej. 

Continue reading “Kam kráča stredné školstvo?”

Čo môžeme urobiť pre Piešťany?

Blížia sa komunálne voľby. Ich význam je aktuálne prekrytý dramatickými udalosťami, dvoma vraždami, a výmenami na najvyšších poschodiach politiky. Napriek tomu by bolo dobré, aby sme nezabudli na naše mestá a obce. To, akých poslancov a primátora si zvolíme, do veľkej miery ovplyvní naše bežné životy občanov, fungovanie či nefungovanie mesta. 

Continue reading “Čo môžeme urobiť pre Piešťany?”

Zastupiteľstvo rozhodovalo o rozpočte aj výzvach na projekty

 Na Valentína a Popolcovú stredu  súčasne – 14. februára 2018, zasadalo zastupiteľstvo TTSK. Schválili sme rozpočet na rok 2018 s 400 tisícovou pomocou pre piešťanské letisko.  „Register investícií bol upravený do podoby, ktorú sme schválili na poslednom zastupiteľstve. Pracovať budeme síce s nižšou sumou, ale bude využitá zmysluplne a účelne. Opravovať sa budú nielen cesty, ale aj školy či domovy sociálnych služieb,” povedal župan Jozef Viskupič.

Continue reading “Zastupiteľstvo rozhodovalo o rozpočte aj výzvach na projekty”

Jozef Viskupič sa stretol s primátormi a starostami okresu Piešťany

 V pondelok 12. februára 2018 sa v Mestskej knižnici v Piešťanoch uskutočnilo stretnutie predsedu Trnavskeho samospravneho kraja Jozefa Viskupiča s primátormi a starostami okresu Piešťany. Stretnutie bolo pokračovaním sérií stretnutí s primátormi a starostami okresov TTSK, prvou výmenou skúseností, informácií a potrieb ako i možností spolupráce. Spolupráca s predstaviteľmi miest a obcí Trnavského samosprávneho kraja bola jednou z priorít kampane Jozefa Viskupiča. Viac ako štyri hodiny trvajúce pracovné stretnutie prinieslo množstvo informácií a podnetov jednak zo strany predstaviteľov župy, ale aj z podnetov primátorov a starostov.

 

Continue reading “Jozef Viskupič sa stretol s primátormi a starostami okresu Piešťany”

Zasadajú komisie krajského zastupiteľstva

Najbližšie zasadnutie krajského zastupiteľstva TTSK sa uskutoční 14. februára 2018. Podklady pre zasadnutie sú pripravované na Úrade TTSK, prechádzajú cez komisie a Radu TTSK. Aktuálne prebiehajú zasadnutia komisií. V piatok 26. januára 2018 som sa zúčastnila prvého zasadnutia Komisie pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru v tomto volebnom období. Continue reading “Zasadajú komisie krajského zastupiteľstva”

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja 20. decembra 2017

Na decembrovom Zastupiteľstve TTSK boli zvolení podpredsedovia, Rada TTSK. Schválili sme komisie, rozpočet i výšku odmien poslancov. Odborné komisie budú otvorené i pre odborníkov – neposlancov, výzva k participácii bude uverejnená na webstránke TTSK v januári. Budem pôsobiť v Rade TTSK, v Komisii pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu, ako podpredsedníčka Komisie pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru a v Komisii pre nezlučiteľnosť funkcií.

Continue reading “Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja 20. decembra 2017”

Poslanecké kluby zastupiteľstva TTSK a ich členovia

V zátvorkách za menami sú uvedené okresy, v ktorých boli poslanci zvolení – DS – Dunajská Streda, GA – Galanta, PN – Piešťany, HC – Hlohovec, TT – Trnava, SE – Senica a SI – Skalica.
Poslanecký klub SMK – 13 členov

Predseda: Zoltán Hájos, členovia: József Menyhárt, Iván Fenes, László Bacsó, Csaba Orosz, Ladislav Polák, Rozália Hervay, Marian Soóky, (všetci DS). József Berényi, Krisztián Forró, Gergely Agócs, László Biró, László Pék (všetci GA)

Klub koalície OĽaNO-KDH-SaS – 11 členov

Predseda: Rastislav Mráz, členovia: Branislav Kramár, Štefan Bošnák, Vladimír Butko, Marián Viskupič (všetci TT), Alan Suchánek, Lucia Drábiková (podpredsedníčka, PN). Miroslav Dzurech (HC), a Roman Sova, Peter Gerhart, Pavol Kalman (SE).

Klub nezávislých za lepší Trnavský kraj – 9 členov

Predseda: Marián Galbavý, členovia: Matej Lančarič, Marek Neštický, Tibor Pekarčík (všetci TT), Martin Džačovský (SE), Stanislav Chovanec (SI), Jozef Hazlinger (SI), Patrik Voltmann (HC) a Ervin Chomča, kandidujúci za MOST-HÍD (GA).

Klub nezávislých poslancov TTSK 2017-2022 – 7 členov
Predseda: Remo Cicutto, členovia: Iveta Babičová, Martin Cifra (všetci traja PN), Zdenko Čambal (SI), Milan Domaracký (HC), Ľubomír Parízek (SE), a Ľuboš Šúry, kandidujúci za SMER-SD(GA).

Pracovné rokovanie župana a zástupcov poslaneckých klubov 7.decembra

Predmetom pracovného rokovania bolo pripravované schvaľovanie návrhu rozpočtu na rok 2018 a konštituovanie podpredsedov samosprávneho kraja – vicežupanov, Rady TTSK a odborných komisií zastupiteľstva. V zastupiteľstve TTSK vznikli 4 poslanecké kluby – Klub SMK, Klub koalície OĽaNO-KDH-SaS, Klub nezávislých za lepší Trnavský kraj a Klub nezávislých poslancov TTSK 2017-2022. Najbližšie zasadnutie TTSK sa uskutoční 20. decembra 2017 v Trnave. 

Continue reading “Pracovné rokovanie župana a zástupcov poslaneckých klubov 7.decembra”