Programové oblasti

● dostupné poradenské a odľahčovacie služby (materské a komunitné centrá, prepojenie
sociálnej a zdravotnej oblasti – doliečovacie oddelenia, zariadenia pre dlhodobo chorých,
denné stacionáre, DSS, ZSS) pre rodiny so ZŤP, dlhodobo chorými a seniormi
● zosieťovanie a skvalitnenie spolupráce medzi poskytovateľmi sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže, samosprávami a inými inštitúciami
● zlepšenie podmienok pre domácich opatrovateľov – minimálna mzda, odvody, započítanie do odpracovaných rokov
● podporovať možnosti kvalitných voľnočasových aktivít pre deti a mládež, neformálne vzdelávanie, dobrovoľníctvo, podpora detských a mládežníckych organizácií
● dôraz na prevenciu – podpora duševného zdravia, zdravých vzťahov a zdravia, výchova k hodnotám
● šport pre všetkých – každé dieťa by malo vedieť plávať, bicyklovať, lyžovať a korčuľovať
● zlepšenie podmienok pre pomáhajúce profesie – opatrovatelia, sociálni pracovníci, psychológovia – aktuálne absentujú sociálne istoty – krátkodobé kontrakty, limitované možnosti získať finančné prostriedky na mzdy, nízke mzdy pre kvalifikovaných odborníkov, až na úrovni minimálnej mzdy, nízka dostupnosť vzdelávania a supervízie, zlepšenie príjmov pre
opatrovateľky je zároveň prorodinným opatrením – znížime cestovanie za prácou do zahraničia…

Program hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti nájdete na: www.obycajniludia.sk

Prezidentka proti nenávisti

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová prijala 3. januára 2020 na tradičnom novoročnom stretnutí zástupcov cirkví a náboženských spoločností. Stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére a pani prezidentka cirkevných otcov okrem iného požiadala, aby “voči nenávistnému jazyku zaujali spoločný, rozhodný, ale pokojný a odmietavý postoj“. Na prvý pohľad sa zdá, že je všetko v poriadku, veď nenávistné prejavy sú jasným zlom, ktoré treba odmietnuť.

Continue reading “Prezidentka proti nenávisti”

O mne

Volám sa Lucia Drábiková. Mám 42 rokov, som vydatá, mám tri deti. Žijeme v Piešťanoch.  V parlamentných voľbách 2020 kandidujem do NRSR za OĽANO s číslom 28. V roku 2017 som bola zvolená za poslankyňu Trnavského samosprávneho kraja za okres Piešťany za OĽANO. Som psychologička, pracujem ako riaditeľka pobočky Centra pomoci pre rodinu v Piešťanoch a v Trnave, venujem sa prevencii, prednášam, robím poradenstvo, publikujem. Na VÚC sa zaoberám školstvom, pripravujeme Koncepciu podpory práce s mládežou, som členkou komisií zdravotníctva a regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, zúčastnila som sa viacerých výberových konaní, bola som členkou hodnotiacich komisií pri prideľovaní  grantov i pri hodnotení projektov Participatívneho rozpočtu. Som členkou školských rád stredných odborných škôl okresu Piešťany. Pôsobím ako krajská koordinátorka projektov Fóra života, som členkou Správnej rady Poradne Alexis.

Mojimi prioritami sú dostupné poradenské a odľahčovacie služby pre rodiny, rozvoj detí a mládeže, podpora duševného a telesného zdravia obyvateľov a dôstojné podmienky pre pomáhajúce profesie:

RODINY
● dostupné poradenské a odľahčovacie služby (materské a komunitné centrá, prepojenie sociálnej a zdravotnej oblasti – doliečovacie oddelenia, zariadenia pre dlhodobo chorých, denné stacionáre, DSS, ZSS) pre rodiny so ZŤP, dlhodobo chorými a seniormi
● zosieťovanie a skvalitnenie spolupráce medzi poskytovateľmi sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže, samosprávami a inými inštitúciami
● zlepšenie podmienok pre domácich opatrovateľov – minimálna mzda, odvody, započítanie do odpracovaných rokov
DETI A MLÁDEŽ
● podporovať možnosti kvalitných voľnočasových aktivít pre deti a mládež, neformálne vzdelávanie, dobrovoľníctvo, podpora detských a mládežníckych organizácií
● dôraz na prevenciu – podpora duševného zdravia, zdravých vzťahov a zdravia, výchova k hodnotám
● šport pre všetkých – každé dieťa by malo vedieť plávať, bicyklovať, lyžovať a korčuľovať
POMÁHAJÚCE PROFESIE – zdravotníci, pedagógovia, sociálni pracovníci, psychológovia, opatrovatelia…
● zlepšenie legislatívnych i sociálnych podmienok pre pomáhajúce profesie – opatrovatelia, sociálni pracovníci, psychológovia – aktuálne absentujú sociálne istoty – krátkodobé kontrakty, limitované možnosti získať finančné prostriedky na mzdy, nízke mzdy pre kvalifikovaných odborníkov, až na úrovni minimálnej mzdy, nízka dostupnosť vzdelávania a supervízie, zlepšenie príjmov pre opatrovateľky je zároveň prorodinným opatrením – znížime cestovanie za prácou do zahraničia…

Blog L. Drábikovej: Ako to bolo s vodohospodárskym učilišťom a prečo nemáme dostatok miest v zariadeniach pre seniorov v Piešťanoch?

Takmer zlikvidované letisko v Piešťanoch, rozpredané zdravotnícke zariadenia kraja alebo štedro dotované kontroverzné resocializačné zariadenie Čistý deň neostávajú jedinými škvrnami z 15-ročného pôsobenia župana Tibora Mikuša. Chýbajúce sociálne zariadenia (nielen) v okrese Piešťany sú aj jeho vizitkou a dôkazom zvláštnych spôsobov nakladania s majetkom kraja. Snažíme sa tieto resty napraviť a preto sme na krajskom zastupiteľstve vyčlenili v roku 2019 100-tisíc eur, na odštartovanie zámeru realizácie krajského zariadenia pre seniorov v Piešťanoch. Aktuálne sa čaká na zmenu územného plánu Mesta Piešťany, ktorá je nevyhnutná, aby sa mohli uskutočniť ďalšie kroky smerujúce k výstavbe DSS. Zariadenie ma vyrásť v areáli pri bývalom vodohospodárskom učilišti. Tento pozemok patrí Trnavskému samosprávnemu kraju na rozdiel od samotného učilišťa s internátmi, ktoré podivuhodným spôsobom prešlo z vlastníctva TTSK do vlastníctva Ministerstva vnútra v roku 2014.

Continue reading “Blog L. Drábikovej: Ako to bolo s vodohospodárskym učilišťom a prečo nemáme dostatok miest v zariadeniach pre seniorov v Piešťanoch?”

Deň rodiny oslavovali aj v Piešťanoch – príjemné podujatie neprekazil ani dážď

Centrum pomoci pre rodinu sa už desiaty krát zapojilo do organizovania Dňa rodiny. Pripojilo sa k spoločnej snahe dostať rodinu do centra pozornosti celej spoločnosti a podporiť hlavné motto tohtoročných osláv Dňa rodiny: “V obci i meste rodina na prvom mieste”. Deň rodiny sa uskutočnil v Trnave po 10. krát v nedeľu 26. mája v areáli u jezuitov a v Piešťanoch prvý raz v nedeľu 23. júna v areáli Cirkevnej spojenej školy na ulici Pod Párovcami. Navštívilo ho približne 300 účastníkov. Continue reading “Deň rodiny oslavovali aj v Piešťanoch – príjemné podujatie neprekazil ani dážď”

Kam kráča stredné školstvo?

Stredné školstvo je jednou z najväčších položiek rozpočtu samosprávnych krajov, v TTSK kraj investoval do oblasti vzdelávania v roku 2018 11,5 milióna eur. V Trnavskom samosprávnom kraji máme v zriaďovateľskej pôsobnosti 34 stredných odborných škôl, v našom okrese ich je šesť. Kraj je zriaďovateľom 14 gymnázií – v okrese Piešťany  ich máme dve. Ďalšou kategóriou sú športové gymnáziá – sú dve v kraji: v Trnave a Dunajskej Strede.

V okrese Piešťany máme tieto stredné školy: Hotelovú akadémiu Ľudovíta Wintera, Gymnázium Pierra de CoubertainaGymnázium Jána Baltazára Magina vo VrbovomStrednú priemyselnú školu elektrotechnickú, Strednú odbornú školu záhradnícku v Piešťanoch na Brezovej, Strednú odbornú školu záhradnícku v Rakoviciach, Strednú odbornú školu obchodu a služieb na Mojmírovej a Strednú odbornú školu technickú na Novej. 

Continue reading “Kam kráča stredné školstvo?”

Čo môžeme urobiť pre Piešťany?

Blížia sa komunálne voľby. Ich význam je aktuálne prekrytý dramatickými udalosťami, dvoma vraždami, a výmenami na najvyšších poschodiach politiky. Napriek tomu by bolo dobré, aby sme nezabudli na naše mestá a obce. To, akých poslancov a primátora si zvolíme, do veľkej miery ovplyvní naše bežné životy občanov, fungovanie či nefungovanie mesta. 

Continue reading “Čo môžeme urobiť pre Piešťany?”

Zastupiteľstvo rozhodovalo o rozpočte aj výzvach na projekty

 Na Valentína a Popolcovú stredu  súčasne – 14. februára 2018, zasadalo zastupiteľstvo TTSK. Schválili sme rozpočet na rok 2018 s 400 tisícovou pomocou pre piešťanské letisko.  „Register investícií bol upravený do podoby, ktorú sme schválili na poslednom zastupiteľstve. Pracovať budeme síce s nižšou sumou, ale bude využitá zmysluplne a účelne. Opravovať sa budú nielen cesty, ale aj školy či domovy sociálnych služieb,” povedal župan Jozef Viskupič.

Continue reading “Zastupiteľstvo rozhodovalo o rozpočte aj výzvach na projekty”

Jozef Viskupič sa stretol s primátormi a starostami okresu Piešťany

 V pondelok 12. februára 2018 sa v Mestskej knižnici v Piešťanoch uskutočnilo stretnutie predsedu Trnavskeho samospravneho kraja Jozefa Viskupiča s primátormi a starostami okresu Piešťany. Stretnutie bolo pokračovaním sérií stretnutí s primátormi a starostami okresov TTSK, prvou výmenou skúseností, informácií a potrieb ako i možností spolupráce. Spolupráca s predstaviteľmi miest a obcí Trnavského samosprávneho kraja bola jednou z priorít kampane Jozefa Viskupiča. Viac ako štyri hodiny trvajúce pracovné stretnutie prinieslo množstvo informácií a podnetov jednak zo strany predstaviteľov župy, ale aj z podnetov primátorov a starostov.

 

Continue reading “Jozef Viskupič sa stretol s primátormi a starostami okresu Piešťany”

Zasadajú komisie krajského zastupiteľstva

Najbližšie zasadnutie krajského zastupiteľstva TTSK sa uskutoční 14. februára 2018. Podklady pre zasadnutie sú pripravované na Úrade TTSK, prechádzajú cez komisie a Radu TTSK. Aktuálne prebiehajú zasadnutia komisií. V piatok 26. januára 2018 som sa zúčastnila prvého zasadnutia Komisie pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru v tomto volebnom období. Continue reading “Zasadajú komisie krajského zastupiteľstva”