Prečo idem na referendum?

Referendum nezachráni rodinu a nevyrieši rozvodovosť, zlú sociálnu situáciu či krízu hodnôt. Referendum ani nemení súčasný právny stav. Dianie v Európe však potvrdzuje jeho dôležitosť. Spočíva v zachovaní a posilnení súčasného právneho stavu, ktorý po úspešnom referende nebude také ľahké meniť. Sú na to totiž silné tlaky. Výsledky referenda dávajú váhu legislatíve, ktorá bude prijatá na jeho základe. Dnes ešte máme možnosť brániť hodnoty manželstva a rodiny, zajtra môže byť neskoro. Dianie vo Francúzsku, Nemecku či Chorvátsku to potvrdzuje.

Continue reading “Prečo idem na referendum?”